نقش دینداری در کاهش گرایش به تاریخ تولدهای ناشی از مدگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطحدو حوزه علمیه کوثر صفا دشت

چکیده

امروزه گرایش زوج های جوان به تاریخ تولد های رند برای نوزادان و تلاش برای زایمان زودرس و یا تعویق زمان تولد بسیار افزایش یافته است و داشتن تاریخ تولد روند در نگاه اول به عنوان یک مسئله جزئی جالب است اما گرایش شدید به آن و مطرح شدن آن به عنوان یک ارزش اجتماعی که جان مادر و کودک را به خطر اندازد از نظر اخلاقی نادرست است.
این مسائل افزون بر تحمیل هزینه های اقتصادی به زوجین، با عکس در حاشیه قرار گرفتن ارزش های علمی و اخلاقی به عنوان افتخار برای فرد در زندگی می شود که می تواند با تبدیل شدن به یک ارزش و افتخار، در کنار مسائلی مانند نژادپرستی ( هر چند جزئی تر از آن )، سلامت اخلاقی جامعه را به خطر اندازند. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از مقالات مختلف، مسئله گرایش به تاریخ تولدهای روند بررسی شده است.
نتایج مطالعه نشان داد که ارزش‌های اخلاقی و آموزه‌های دینی می تواند با تاثیر بر هنجارهای فردی و اجتماعی ما یک راهکار موثر در برخورد با آسیب‌های اجتماعی ناشی از مدگرایی باشد. همچنین با پیروی از اخلاق اسلامی و تمسک به اسوه حسنه اهل بیت (علیهم السلام) را در برابر معضلات اجتماعی ایمن سازد
واژگان کلیدی: اخلاق، تاریخ تولد، ارزش اخلاقی.

دوره 1، شماره 2
بهار وتابستان 99
شهریور 1399
صفحه 79-94
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 فروردین 1401