آداب گفتگو در خانواده با تأ کید بر آموزه های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 3 رشته تعلیم و تربیت اسلامی جامع هالزهرا(علیها السلام)

2 استادیار جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزشی بنت الهدی

چکیده

چکیده:
خانواده بستر اولین روابط و تعاملات است. در این نهاد کوچک. عمیق ترین ارتباطات شکل می­گیرد که مقدمه روابط بعدی انسان‌ها خواهد بود .در این میان اساسی ترین ابزار ارتباطی زبان است.  تعالیم اسلام درباره چگونگی و مضمون گفتگو در خانواده از ابتدای گفت‌وگو تا پایان توصیه هایی دارد که از آن به «آداب گفتگو»تعبیر می‌شود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از کتب تفسیری و روایی، با نگاهی تربیتی به پایه‌های اساسی در شکل گیری یک ارتباط کلامی سالم در بین اعضای خانواده پرداخته شده و این نتیجه به دست آمده است که در آیات الهی و روایات معصومین (علیهم السلام) آداب ارتباط کلامی با تبیین ویژگیها در سه مولفه کلام(گوینده، شنونده و محتوا) بیان شده است.
 

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
بهار وتابستان 99
شهریور 1399
صفحه 53-77
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اسفند 1400
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1399