آسیب شناسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تربیت نوجوانان

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح دو جامعة الزهرا(سلام الله علیها)

2 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، مدرس جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله)

چکیده

امروزه در شبکه‌های اجتماعی و تاثیرات آن به عنوان رسانه های نوین، از سوی نظریه‌پردازان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این شبکه ها با وجود محاسن و مزایای فراوان، آسیب ها و تهدیدهای تربیتی و اخلاقی فراوانی نیز به دنبال دارند. این پژوهش با شیوه توصیفی.تحلیلی ضمن بیان مفاهیم مرتبط با فضای مجازی، به آسیب‌شناسی این فضا و تربیت نوجوانان در سه بعد« آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی»، «آسیب‌های اجتماعی» و «آسیب‌های روانشناختی» می‌پردازد.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، «تخریب روابط اجتماعی و انزوا»، « بحران هویت و خود بیگانگی»، « نیهیلیسم یا هیچ انگاری ارزشی»، آسیب های فرهنگی و اجتماعی هستند. آسیب‌های جسمی نیز شامل «سردرد»، « بیماری‌های گردن و کمر»، « لخته های خون در ورید ها»،  «اختلالات بالای دست» و «بیماریهای چشم» و آسیب‌های روان‌شناختی نیز شامل «اعتیاد به شبکه های مجازی»، « افسردگی» و «اختلال های جنسی و روابط ناهنجار» نمی‌شوند. ضرورت روشنگری جامعه به ویژه والدین و نوجوانان نسبت به معایب و آسیب­های شبکه­های اجتماعی مجازی، از طریق آموزش و آگاه‌سازی خانواده ها توسط سازمان‌های مختلف به ویژه صدا و سیما، می‌تواند به عنوان بهترین راهکار در کاهش این آسیب‌ها موثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
بهار وتابستان 99
شهریور 1399
صفحه 95-119
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 فروردین 1401
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1399