نقش والدین در تأمین نیاز جنسی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف پاسخ به این سؤال: «چه کسانی بیش از همه و پس از خود نوجوانان و جوانان، وظیفه دارند نسبت به تأمین نیازجنسی جوانان اقدامات لازم را انجام دهند؟» انجام شد، با استفاده از روش تحلیل محتوی و مطالعه کتاب‌‌خانه‌‌ی و کندوکاو در منابع اسلامی، به نتایج زیر دستیافت: 1- از آن‌‌جا که همانند نیازهای دیگر بلکه بیش از سایر نیازها، تأمین صحیح و مشروع نیازجنسی مستلزم پذیرش بزرگترین مسئولیت زندگی است، طبعاً هزینه‌‌های روحی و روانی سنگینی را برای فرد به دنبال دارد، لذا از دوره نوجوانی و جوانی فکر و ذهن نوجوان و جوان را به خودش مشغول نموده و چنین فردی دچار اضطراب و نگرانی شدیدی می‌‌شود، که نتیجه آن ضعف و ناتوانی در تصمیم‌‌گیری نسبت به راه درست تأمین این نیاز است؛ لذا برای جلوگیری از چنین اضطراب‌‌ها و نگرانی‌‌های نوجوان و جوان و نیز جلوگیری از تصمیمات اشتباه آن‌ها، والدین جزء اولین کسانی اند که وظیفه دارند در درجه اول اصل این میل جنسی به جنس مخالف را در فرزندان نوجوان و جوان‌‌شان بپذیرند تا آنها بتواند بدون شرم‌‌زدگی و طبیعی دانستن این میل، با والدین در مورد این نیاز خود گفتگو کنند؛ سپس در زمان مناسب و پس از اصل پذیرش این میل، والدین وظیفه دارند فرزند جوان خویش را در جهت تأمین صحیح این نیاز راهنمایی نموده و آن را برای تأمین این نیاز به سمت ازدواج هدایت کند؛ در مرحله سوم، والدین وظیفه دارند نسبت به ازدواج فرزند جوان خود، بهترین منبع تأمین این نیاز را انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 3
پاییز و زمستان 99
اسفند 1399
صفحه 108-121
  • تاریخ دریافت: 12 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 07 شهریور 1401