نقش والدین در آموزش مدیریت مصرف فرزندان با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی،

2 دانش آموخته سطح 3 اخلاق و تربیت جامعه الزهراسلام الله علیها

3 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت.

چکیده

از منظر قرآن و روایات، مصرف زمانی می­‌تواند انسان را به تعالی برساند که با تعادل همراه باشد و به عبارت دیگر مدیریت مصرف وجود داشته باشد. «مدیریت مصرف» به معنای نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع است که باعث ارتقای سطح زندگی، توزیع مناسب منابع و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. در جامعه‌ای که هیچ مدیریتی بر مصرف آن وجود ندارد، منابع به سرعت پایان می‌پذیرد و هدف و انگیزه‌ای برای مصرف مشاهده نمی‌شود. آموزش مدیریت مصرف، یکی از راهکارهای حفظ منابع و تأمین رفاه نسل آینده است که با فرهنگ‌سازی ارائه آموزش به فرزندان میسر می‌شود. در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی نقش تربیتی والدین در آموزش مدیریت مصرف صحیح به فرزندان پرداخته شده و در آن دو نوع نقش (مستقیم و غیرمستقیم) برای والدین ترسیم شده است. والدین در نقش غیرمستقیم، فرزندان را در کنترل تمایلات هدایت می‌کنند و با تقبیح مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی برای آن‌ها الگو می‌شوند. در نقش مستقیم نیز به ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها