بررسی عوامل درون و برون خانوادگی مؤثر بر گسست نسلی در خانواده ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح 3 تعلیم و تربیت اسلامی جامعه الزهرا(س).

2 دکتری فلسفه اخلاق، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث. قم.

چکیده

چکیده
امروزه ساختار روابط میان والدین و فرزندان در خانواده هسته‌ای مدرن، دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. هر چند برخی از این تغییرات امری طبیعی و لازمه پیشرفت و رشد جامعه است، اما هنگامی ‌که گستره این تغییرات در اثر عوامل نسلی با سرعت گسترش یابد؛ به مسئله‌ای مهم تبدیل می‌شود و می‌تواند سرمنشأ آسیب‌های زیادی در خانواده و به تبع آن جامعه باشد. در این ‌صورت نمی‌توان گسست بین نسلی را امری طبیعی انگاشت و دیده بر آن فرو بست. این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی با مطالعه‌ منابع جامعه‌شناختی و تربیتی و با استفاده و استناد به آیات، روایات و سخن بزرگان و اندیشمندان دینی، به توصیف و تبیین عوامل تربیتی درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی گسست نسلی در خانواده‌ها پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که عوامل تربیتی درون‌خانوادگی همچون اشتغال روزافزون والدین، فاصله سنی زیاد والدین با فرزندان، عدم آشنایی والدین و فرزندان با ویژگی‌های یکدیگر و نیز عوامل تربیتی برون‌خانوادگی همانند جهانی شدن، مدرنیزاسیون، رسانه‌‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی، موجب ایجاد پدیده گسست نسلی در خانواده‌ها شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
بهارو تابستان 1401
شهریور 1401
صفحه 9-31
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 25 مرداد 1402
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1401