نقش رسانه در ایجاد و تقویت کامل‌گرایی در مسائل مربوط به خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری انقلاب اسلامی ایران. دانشگاه معارف. قم.

2 دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه الزهرا(س). تهران.

چکیده

چکیده
آثار روان‌شناختی رسانه بر خانواده، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. هدف پژوهش پیش‌رو، بررسی نقش رسانه در ایجاد و تقویت کامل‌گرایی در مسائل مربوط به خانواده است. برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده و ضمن تعریف مضامین مرتبط با رسانه، خانواده و کامل‌گرایی به بررسی تطبیقی این مفاهیم با یکدیگر پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رسانه، نقش مهمی در  ایجاد و تقویت کامل‌گرایی در مسائل مربوط به خانواده دارد. تأثیرات این امر را می‌توان در بخش‌های «تربیت فرزند»، «سبک زندگی» و «ازدواج و زندگی زناشویی» مشاهده کرد. از نظر نگارندگان و با توجه به توسعه روزافزون رسانه، نمی‌توان با حذف به مقابله با پیامدهای منفی رسانه پرداخت؛ بلکه راهکارهایی همچون افزایش سواد رسانه در جامعه و آموزش تفکر نقاد، می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌هایی همچون کامل‌گرایی منفی در خانواده کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
بهارو تابستان 1401
شهریور 1401
صفحه 33-53
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 25 مرداد 1402
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1401