راهکارهای مقابله با آسیب‌های شناختی انیمیشن‌های والت‌دیزنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح 3 رشته تعلیم و تربیت اسلامی جامعه الزهرا(س). قم.

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای دینی در جهت کاهش آسیب‌‌های شناختی انیمیشن‌های شرکت صهیونیستی والت‌دیزنی به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. بدین منظور ابتدا آسیب‌های شناختی چند نمونه از انیمیشن‌های معروف این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و سپس راهکارهایی برگرفته از تعلیم و تربیت اسلامی برای مقابله با آن‌ ارائه شد. نتایج نشان داد که حوزه شناخت را می‌توان به چهار قسم تجربی، عقلی، تعبدی و شهودی تقسیم کرد. در بررسی انیمیشن‌ها آسیب‌هایی مانند «تنها هدف زندگی، لذت‌ بردن است»، «سن‌ها و قوانین اجتماعی را باید کنار زد»، «والدین اسیر یک سری قوانین قدیمی هستند» و نیز «وجود مفاهیم ضد دینی» شناسایی شد. راهکارهایی همچون توجه دادن به فطرت، استفهام، تقویت تعقل و دادن شناخت صحیح با قصه‌گویی، می‌تواند قوه تفکر و تعقل مخاطب را فعال کند تا در مسیر هدایت آنچه را که مخالف فطرتش است، به ‌راحتی نپذیرد و اثر این آسیب‌ها در او کاهش ‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
بهارو تابستان 1401
شهریور 1401
صفحه 54-78
  • تاریخ دریافت: 04 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 11 شهریور 1402
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1401