بررسی روش الگودهی به تفکیک جنسیت در قرآن کریم با تأکید بر تربیت اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح 3 تعلیم و تربیت اسلامی جامعه‌الزهرا(س)و دانشجوی دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب. قم

چکیده

چکیده
روش الگودهی یکی از روش‌های مؤثر و کاربردی در تربیت اخلاقی است که در قرآن کریم به شیوه‌ای خاص و با تفکیک جنسیت به ‌کار برده شده است. این پژوهش در صدد است تا نحوه­ به‌‌کارگیری روش الگو­دهی را در قرآن کریم بررسی کند و فواید تفکیک جنسیت در استفاده از این روش را تبیین نماید. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، قرآن کریم در راستای تربیت اخلاقی به شکل گسترده از این روش استفاده کرده و با تفکیک جنسیت، به ارائه الگوهای اخلاقی برای مخاطبان زن و مرد پرداخته است. این تفکیک جنسیت، اثر­گذاری الگوها را برای مخاطبان افزایش می‌دهد. از منظر آیات، حضرت مریم(س)، دختران شعیب(ع)، ملکه سبأ و حضرت زهرا(س)، مهم‌ترین الگوهای تربیتی برای زنان و حضرت ابراهیم(ع)، حضرت اسماعیل(ع)، حضرت یوسف(ع) و حضرت محمد(ص)، مهم‌ترین الگوهای تربیتی مردان به شمار می‌روند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
بهارو تابستان 1401
شهریور 1401
صفحه 103-123
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 11 شهریور 1402
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1401